• MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
  CHS 7:35-8:27Cottonwood 5th 8-8:30CHS 7:35-9:10Cottonwood 5th 8-8:30CHS 7:35-9:10
  Department MeetingCottonwood 4th 8:30-9Lakewood 7th Assist.Cottonwood 4th 8:30-9Lakewood 7th Assist
  Lakewood 7th Assist.TravelPlanTravelPlan
  Travel CHS ELO 9:40-10:50 TravelCHS ELO 9:40-10:50Travel
  SMS 11:02-11:54TravelSMS 11:02-11:54TravelSMS 11:02-11:54
  TravelSMS 11:02-11:56TravelSMS 11:02-11:56Plan
  Oakdale 4th 12:05-12:35TravelOakdale 4th 12:05-12:35Travel
  Oakdale 5th 12:45-1:15Coronado 5th 12:05-12:35Oakdale 5th 12:45-1:15Coronado 5th 12:05-12:35
  LunchCoronado 4th 12:35-1:05LunchCoronado 4th 12:35-1:05
  PlanLunchPlanLunch
  TravelTravelTravelTravel
  Meadowlark 4th 2:45-3:15Meadowlark 5th 2:45-3:15Meadowlark 4th 2:45-3:15Meadowlark 5th 2:45-3:15
   
Last Modified on January 20, 2014